Luboš Herbst

Programový Manažer

Má role

Mou hlavní náplní práce v rámci divize vývoje nových motorů je poskytovat špičkové služby a technická řešení zákazníkům po celém světě. Od chvíle, kdy dojde k potvrzení projektu, velmi úzce spolupracuji s klientem, našimi interními týmy (především tedy s designéry, výpočtáři a experty z různých oddělení) a dalšími zainteresovanými stranami. Moje primární role je řízení a zajištění všech zdrojů (finančních, materiálových a lidských), které se podílejí na projektu, stejně tak jako efektivní komunikace se zákazníkem a vedením společnosti. Primární záměr každého projektu je ujistit se, že dodáme zákazníkům nové technické řešení a celý projekt v dohodnutém čase, v rámci rozpočtu a tak, aby splňoval všechny potřebné standardy kvality, které vyžadují jak naše interní předpisy, tak hlavně normy předepsané trhem a kontrolními organizacemi. Úzce také spolupracuji s obchodním oddělením a konzultuji s nimi nové návrhy, cenové kalkulace, vytváříme spolu časové plány a zvažujeme správné rozdělení lidských, finančních a materiálových zdrojů.

Po mnoho let byl programový management v Ricardu centralizovaný, což mi umožnilo se setkat v našem rozmanitém portfoliu služeb s velkým množstvím zajímavých projektů. Naše klientská základna je skutečně široká – zahrnuje armádu, námořní dopravu, železniční dopravu, energetiku, životní prostředí, samozřejmě také oblast osobních i užitkových vozidel, motorsportu, průmyslových zařízení a velkých motorů. Každému klientovi poskytujeme celou řadu různých inženýrských služeb, strategické plánování, technické konzultace při rozvoji portfolia jejich výrobků a zajišťujeme komunikaci s dodavatelskou sítí.

Mé zkušenosti

V roce 2002 jsem absolvoval Technickou univerzitu v Ostravě - obor materiálové inženýrství. Má studia a diplomová práce se zabývaly výzkumem nových technických materiálů, vývojem, technologiemi a výrobními procesy. V roce 2012 jsem úspěšně ukončil svoje studium MBA na Katz School of Business na University of Pittsburgh.

Do Ricarda jsem nastoupil na jaře roku 2012, po desetileté praxi v automobilovém průmyslu, kde jsem pracoval pro různé OEM společnosti (JLR, Ford, Volvo, VW Group, GM) jako Tier 1 dodavatel. Moje práce a profesionální dráha zahrnovala mnoho zajímavých rolí, zejména v oblasti výzkumu a vývoje nových produktů a probíhala vždy v úzkém kontaktu a spolupráci s výzkumnými a vývojovými aktivitami mých zákazníků. Zblízka jsem mohl sledovat výrobu prototypů, stejně jako procesy sériové výroby. To mi poskytlo skvělou příležitost porozumět a zažít osobně kompletní životní cyklus nového produktu od prvotních koncepčních myšlenek, přes virtuální vývoj, první konstrukci prototypu, testování, validaci až po uvedení do sériové výroby.

Během svého působení na několika mezinárodních projektech po celém světě jsem získal rozsáhlé zkušenosti s prací v multikulturním prostředí. V době, kdy jsem pracoval a žil v Mexiku a Německu, jsem se kromě angličtiny také naučil španělsky a německy.

Práce V Ricardu

Po desetiletém působení v automobilovém průmyslu jako Tier 1 dodavatel v oblasti výzkumu a vývoje nových výrobků jsem nastoupil do Ricarda a uvědomil si, že všechno ve skutečnosti začíná tady. Měl jsem dojem, že práce v Tier 1/OEM vývoji produktů je vrcholem kariéry. Ale doopravdy je to Ricardo, kdo vytváří první skici a rýsuje na papír první návrhy nového motoru, převodovky, hybridní pohonné jednotky nebo podvozkové části vozidla. Životní cyklus každého nového produktu začíná v jednom z výzkumných a vývojových center v Ricardu.

To, co činí práci v Ricardu doopravdy zajímavou, je fakt, že se zde nabízí řada příležitostí účastnit se mnoha různých inovativních projektů, přičemž se každý něčím odlišuje od těch ostatních.

Ricardo se dlouhodobě snaží získávat a dále rozvíjet vysoce kvalifikované, vzdělané a inteligentní lidi, kteří jsou k dispozici na našem trhu práce. V zásadě zde pracují ti největší experti ve všech možných odvětvích – v oblasti návrhu a vývoje nového produktu, v oblasti termální, strukturální analýzy, analýzy efektivního spalování, v analýze proudění kapalin, ve vývoji software, v poslední době velmi oblíbených hybridních pohonů a v mnoha dalších oblastech. Ricardu se podařilo dosáhnout jedinečného propojení nejlepších odborníků, neuvěřitelného týmového ducha a velmi pozitivního postoje, což jsem nikde jinde neviděl. Každý den jsou lidé v Ricardu odhodláni vytvářet nové produkty s vysokou přidanou hodnotou, nabídnout je trhu a spolupodílet se tak na snaze o lepší svět.

Plány do budoucna

Velmi rád vždy pečlivě zvažuji každou novou profesní příležitost, která mi může pomoci v osobním rozvoji a posunu mé kariéry v Ricardu. Jsou zde příležitosti jak v laterálním, tak vertikálním posunu ve všech oblastech nových technických návrhů, inženýrských řešení, v projektovém a programovém vedení, ve vývoji softwaru i v oblasti strategického plánování a obchodu.